بازدید اعضای کانون خیریه سازمان دانشجویان از کودکان کار و خیابانی

بازدید اعضای کانون خیریه سازمان دانشجویان از کودکان کار و خیابانی

تابلو نقاش را ثروتمند کرد؛ شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد؛ کارگردان جایزه‎ها را درو کرد .... و  هنوز سر همان چهار راه واکس می زند؛ کودکی که بهترین سوژه شد .. !
در چشم‌هایشان که خیره شوی، راز تلخی را می‎بینی، مدت‎هاست بار غم را بسته اند... حسرت بازی‌های کودکی در دل‌های کوچکشان داغ مانده است.
رؤیاهای شیرین، در جور روزگار، خاموش و خالی مانده‎اند... بست‎نشین پیاده‎روها هستند...

اعضای کانون خیریه روزهای مهربانی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از کودکان کار عضو انجمن حمایت از  کودکان کار بازدید به عمل آوردند.
حمایت از حقوق کودکان به¬ ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیب¬ های ناشی از بحران¬ها و نابسامانی¬ های اجتماعی و حوادث طبیعی هستند، وظیفه¬ای انسانی- اجتماعی بوده که بر عهده‎ ی یکایک افراد، سازمان¬ها و نهادهاست. بی¬ تردید بدون توجه کافی به حقوق کودکان و سرمایه¬گذاری و برنامه‎ ریزی در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به دنیای بهتر وجود ندارد.
در این راستا 30 نفر از اعضای کانون یاد شده، طی بازدید از این کودکان،  به ارائه خدمات پزشکی، عاطفی و اجتماعی پرداختند.
گروهی از  دانشجویان، به معاینات اولیه پزشکی و دندانپزشکی و دو پزشک تیم به ویزیت این کودکان پرداختند. گروهی دیگر از دانشجویان نیز با انجام بازی و ارائه خدمات عاطفی، حمایت خود را از این کودکان به انجام رساندند.
پایان بخش برنامه پذیرایی و اهدای هدایای این کودکان بود.
لازم به ذکر است، انجمن حمایت از کودکان کار به عنوان نهادی مردمی، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی با شماره¬ ی ثبت 14607 و مجوز رسمی از وزارت کشور از سال 1381 تا کنون به فعالیت پرداخته است. این انجمن همواره طی این سال¬ها از کودکان کار، کودکان آسیب¬ دیده و در معرض آسیب در مناطق پر آسیب، حمایت خود را در قالب فعالیت¬های حمایتی و آموزشی به انجام رسانیده است. به رسمیت شناختن هویت انسانی کودکان و خدمات¬ رسانی بدون تبعیض اساس کار انجمن حمایت از کودکان کار است.


نظر شما :