معرفی واحد

تعداد بازدید:۵۵۵

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران همزمان با تاسیس جهاددانشگاهی در سال ۱۳۵۹ آغاز به کار کرده است و در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مراکز خدمات تخصصی درمانی فعالیت می نماید.

جهاددانشگاهی واحدعلوم پزشکی تهران  از جمله واحدهای شاخص در حوزه سلامت است که با بهره گیری از مدیریت کارآمد و همکاری اعضای هیات علمی باتجربه و فعال و نیز به پشتوانه ظرفیت علمی عظیم دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی موثری را تدوین و اجرا نموده است.