برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و استارت آپ ویکند/ غنی سازی ارتباط زوجین/ راه اندازی کتاب و سایت نکوداشت مقام استاد

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و استارت آپ ویکند/ غنی سازی ارتباط زوجین/ راه اندازی کتاب و سایت نکوداشت مقام استاد

ایسنا علوم پزشکی تهران معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران شاخص ترین برنامه های معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران در سال جاری را تبیین کرد.

بررسی مباحث مختلف در کرسی های آزاداندیشی

دکتر حسین یاری در گفت وگو با ایسنا علوم پزشکی تهران درباره مهم ترین و شاخص ترین برنامه های معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در سال جاری، اظهار کرد: معاونت فرهنگی سازمان در نظر دارد در مدرسه آزاد فکری در قالب کرسی های آزاداندیشی برخی از مباحث اجتماعی، سیاسی و مذهبی را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

غنی سازی ارتباط زوجین مبتنی بر روش ها، متدها و شواهد علمی معتبر و کارآمد

دکتر یاری ادامه داد: از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی، غنی سازی ارتباط زوجین است و هدف این است که دانشجویانی که تصمیم به ازدواج با یکدیگر را دارند و هنوز زندگی مشترک را شروع نکردند، آموزش هایی ببینند تا مهارت های ارتباطی آنان تقویت شود، این آموزش ها مبتنی بر روش ها، متدها و شواهد علمی معتبر و کارآمد در دنیاست.

برگزاری استارت آپ ویکند و ارتباط آموزشی و پژوهشی دانشجویان با مراکز سازمان

وی برنامه هایی در قالب استارت آپ ویکند را از دیگر دستورالعمل ها در سال جاری عنوان و بیان کرد: با همکاری کانون کارآفرینی قصد داریم یکسری برنامه ها شبیه استارت آپ ویکند و فن بازارها و برنامه هایی از این دست را برگزار کنیم و از این طریق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران را با مراکز تحقیقاتی سازمان مانند مرکز لیزر یا پژهشکده زخم مرتبط کنیم؛ در این برنامه سعی داریم در کنار توجه به آموزش و پژوهش، فضایی جذاب نیز برای دانشجویان ایجاد کنیم.

آماده سازی کتاب جامع نکوداشت مقام استاد

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برنامه هایی در قالب نکوداشت مقام استاد را نیز تبیین کرد و گفت: در طول 17 دوره برگزاری نکوداشت مقام استاد از 177 استاد تقدیر و تشکر شده است، قصد داریم در سال جاری کتاب جامع نکوداشت مقام استاد را آماده کنیم تا این کتاب مرجعی باشد از اساتید بزرگواری که بسیاری از آنان از بین ما رفتند و برخی هم در قید حیات هستند و در دوره های مختلف برنامه از آنها تقدیر شده است. با توجه به اینکه هیچ کتابی نیست که بیشتر با این اساتید بزرگوار آشنا شویم، فکر کردیم انتشار چنین کتابی در این مسیر کمک بسیاری خواهد کرد.

راه اندازی سایت نکوداشت مقام استاد  

وی افزود: از دیگر برنامه ها راه اندازی سایت نکوداشت مقام استاد است که قصد داریم همه داده ها، متون، فیلم ها و تصاویری که از 17 دوره نکوداشت مقام استاد در دست داریم را در قالب سایت در فضای اینترنت بارگذاری کنیم تا این سایت مرجعی باشد برای آشنایی بیشتر با اساتید که از آنان تقدیر شده است.

تغییر و تأخیر برنامه های معاونت فرهنگی سازمان به دلیل شیوع کرونا

دکتر یاری در پایان گفت: بسیاری از برنامه ریزی های معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران متأثر از کرونا دچار تغییر یا تأخیر شد. معاونت فرهنگی هر سال در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت برنامه های متعددی در دستور کار داشت که امسال به دلیل شیوع کرونا در کشور اجرای برخی برنامه ها امکان پذیر نبود و برخی برنامه ها نیز دچار تغییر و تحول شد.


نظر شما :