با حکم دکتر حبیبی،

مدیران مراکز لیزر پزشکی و تحقیقات قراردادی (CRO) منصوب شدند

۰۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۹ کد : ۲۷۲۳۴ پژوهشی تاپ خبر
مدیران مراکز لیزر پزشکی و تحقیقات قراردادی (CRO) منصوب شدند

دکتر مسعود حبیبی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در احکام جداگانه‌ای  آرزو آقازاده را به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی و عبدالرضا محمدی کوشکی را به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی تحقیقات قراردادی (CRO) را منصوب کرد.

بر اساس حکم ریاست سازمان، آرزو آقازاده به عنوان «مدیر مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران» منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران درحکم دکتر حبیبی آمده است: «با عنایت به پیشنهاد رییس محترم مرکز تحقیقات لیزر پزشکی و نظر به شایستگی‌ و سوابق ارزشمند سرکارعالی و باتوجه به موافقت معاونت محترم پژوهش و فناوری جهاد به موجب این حکم به مدت ۲ سال به‌عنوان «مدیر مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران» منصوب می‌گردید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی پتانسیل‌های موجود و هماهنگی‌ لازم با مدیریت محترم امور درمان در ارتقاء و گسترش خدمات مرکز و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است.

دکتر عبدالرضا محمدی کوشکی نیز به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی تحقیقات قراردادی (CRO) منصوب شد.  در حکم حبیبی خطاب به محمدی آمده است: «با توجه به نقش پژوهش‌های بالینی در توسعه فناوری‌های پزشکی و درمانی و اهمیت مراکز کار آزمایی بالینی در گسترش این حوزه و نظر به شایستگی علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی تحقیقات قراردادی (CRO) منصوب می‌‌گردید. امید است با تکیه بر الطاف الهی و تعامل هر چه تمام با مدیران و معاونان سازمان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های والای جهاد دانشگاهی و جلب همکاری محققین و اعضای هیات علمی برای توسعه این مرکز و خدمت رسانی به جامعه علمی و دانشگاهی کشور نهایت تلاش خود را به کار گیرید و در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

سازمان تحقیقات قراردادی (CRO)تازه ترین مرکز سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی تشکیل شده تا این شرکت‌ها بتوانند با سرعت بیشتری به محصول برسند.


نظر شما :