مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت۹

مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

صبح امروز ، چهارشنبه 12 آذر ماه 1399 به همت پژوهشکده فناوری های زخم و ترمیم بافت...