معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۴۲۳

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران همزمان با تاسیس این نهاد در سال ۱۳۵۹ با عنایت به اهداف ذیل اقدام به فعالیت نموده است:

  •        تعمیق گرایش و باورهای دینی و ارتقاء فرهنگ نسل جوان به ویژه دانشجویان.
  •     تبلیغ و ترویج آرمان­ها و ارزش­های انقلاب برای مقابله با گسست نسلی و تهاجم فرهنگی.
  •        رشد خلاقیت و پرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان.
  •        تقویت مشارکت فعال جوانان به ویژه دانشجویان در مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور.

تلفن: ۶۶۴۶۱۰۲۳-۰۲۱