گروه پژوهشی لیزر در پزشکی

تعداد بازدید:۳۳۷

عنوان زمینه فعالیت گروه

لیزر در پزشکی و بیولوژی

محور های شبکه برنامه

درمان و تشخیص با لیزر در ترمیم بافت

ایمنی درمان مبتنی بر نور لیزر

برهم کنش لیزر- نور با مواد و نسج زنده

اهداف اصلی و کلان شبکه برنامه

تولید دانش فنی در زمینه برهمکنش لیزر با سلول/ بافت زنده  و کاربردهای درمانی و تشخیصی لیزر- نور در اختلالات پوست و مخاط

انتقال و بومی سازی روش های درمانی و تشخیصی لیزر- نور در اختلالات پوست و مخاط و ترمیم بافت

بررسی عوارض و بهینه سازی روش های مبتنی بر نور و لیزر