مراسم وداع با مرحوم دکتر سید مصطفی فاطمی

۰۸ دی ۱۳۹۹ ۱۲