تصاویری از مراسم بزرگداشت دکتر فاطمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۲۰