گزارش تصویری هفتمین روز درگذشت مرحوم دکتر سیدمصطفی فاطمی

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۹