گزارش تصویری تقدیر از دست اندرکاران برگزاری هفتمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴