گزارش تصویری چهلمین روز درگذشت مرحوم دکتر سیدمصطفی فاطمی

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵