رئیس جهاد دانشگاهی از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بازدید کرد

رئیس جهاد دانشگاهی از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بازدید کرد

رئیس و معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی با حضور در سازمان علوم پزشکی تهران ضمن شنیدن صحبت‌های رییس، معاونین و مدیران مجموعه از فعالیت‌های مراکز پژوهشی و درمانی این سازمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، در این دیدار، دکتر مسعود حبیبی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به همراه معاونان این سازمان، به ارائه گزارش آخرین دستاوردها و فعالیت‌های این مجموعه پرداختند.

دکتر مسعود حبیبی در این جلسه گفت: در دوره کنونی، تکمیل زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و درمانی و ارتباط و تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه و دانشجویان در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

او افزود: پیش از این کارهای بسیار ارزشمندی در مجموعه انجام شده بود که اکنون در حال ثمره دادن است و امیدواریم بتوانیم به این فعالیت ها استمرار و ارتقاء بخشیم.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران افزود: بخش‌های مختلفی از مجموعه‌های پژوهشی و درمانی سازمان در ساختمان‌های مختلفی مستقر بودند که با برنامه ریزی بعمل آمده کلیه گروه‌های پژوهشی، آزمایشگاهای، تحقیقاتی و ستاد معاونت پژوهش در ساختمان پژوهشکده یارا مستقر شد تا هم افزایی بهترو تسهیل امور فراهم گردد. از سوی دیگر به منظور ارتقا سطح ارائه خدمات درمانی، این اقدامات در ساختمانهای دیگر با ایجاد زیرساخت های لازم از جمله نصب آسانسور بیماربر و دریافت مجوزهای لازم در دو ساختمان همجوار متمرکز شد.

در ادامه معاونان سازمان به گزارش مختصری از اهم فعالیت‌های انجام پذیرفته در یکسال اخیر از جمله اجرای طرح های فناورانه همچون تولید سه محصول در حوزه درمان زخم به عناوین زخم پوش ها و پانسمان های زیستی، اقدامات مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی، کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت و کنگره سبک زندگی، تولید فناوری های نوین و موثرهمچون ثبت برند تجاری لوسیمت با هدف توسعه فرآیند ماگوت‌تراپی، برنامه ریزی جهت تاسیس مرکز تخصصی نوآوری و حل مسئله در خدمات سلامت و گزارشی از پایگاه تجمیعی واکسیناسیون واقع در حوزه درمان سازمان پرداختند.

قدردانی از سازمان علوم پزشکی تهران به خاطر ارائه خدمات واکسیناسیون به جامعه
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی که در این دیدار دکتر طیبی را همراهی می کرد، نیز ضمن قدردانی از مجموعه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بابت ارائه خدماتی همچون واکسیناسیون به جامعه و اعضای جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی یک نهاد چند بعدی با ابعاد پزشکی، مهندسی و … است که می‌توان به این موضوع به چشم فرصت نگاه کرد.

دکتر محمدرضا پورعابدی ضمن استقبال از حضور مهندسین و متخصصان رشته‌های فنی در حوزه‌های پزشکی سازمان علوم پزشکی تهران خواستار استفاده بیشتر از متخصصان مدیریت و اقتصاد برای تجاری‌سازی ها شد و گفت: برای نمونه ورود پروژه زخم‌پوش و رقابت آن با محصولات خارجی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که متخصصان مدیریت و اقتصاد می توانند در این موضوع اثرگذار باشند.

او با بیان اینکه برترین نفرات کشور در حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را انتخاب می‌کنند و از این نظر انتظارات از سازمان علوم پزشکی تهران بسیار بالاست ابراز امیدواری کرد: فعالیت‌های حوزه پزشکی در برخی واحدهای شهرستانی ذیل فعالیت‌ها و چتر حمایتی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران قرار بگیرد.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران استعداد کارهای بزرگ دارد
در پایان دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی گفت: توقعی که از مجموعه جهاد دانشگاهی وجود دارد آن است که به طرح‌های کلان‌تر مورد نیاز جامعه ورود و مشکل جامعه را برطرف کند. برای نمونه، زخم پوش پروژه‌ای است که همه آحاد جامعه از افراد عادی گرفته تا مدیران یا متخصصان با آن و اهمیت آن آشنا هستند. لذا وقتی چنین طرح‌هایی در دستور کار قرار می گیرد با استقبال و حمایت بیشتری رو به رو می‌شود.

دکتر طیبی افزود: در مجموع در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران تیم خوبی وجود دارد و به همین خاطر از این سازمان انتظار کارهای بزرگی می‌رود؛ کارهایی که یا جامعه به آن نیاز دارد و یا آن‌قدر جدید است که می‌تواند حرف جدیدی بزند. سازمان علوم پزشکی تهران نیز نشان داده است که استعداد انجام‌ کارهای بزرگ را دارد.

او همچنین از سهامدار شدن اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی در شرکت‌های زیرمجموعه آن حمایت کرد و گفت: این کار، یکی از راه‌‌ها برای حفظ نیروی انسانی در مجموعه است، ضمن آنکه نیروی انسانی را نیز از منافع فعالیت‌های مجموعه بیشتر بهره‌مند می‌کند.

در ادامه رئیس و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی از بخش‌های مختلف پژوهشی و درمانی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ضمن حضور در آزمایشگاه‌های پژوهشکده نوآوری های زخم و ترمیم بافت یارا با اعضای هیات علمی این مجموعه دیدار و گفتگو کرده و در پایان از روند فعالیت های کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران و نمایشگاه دستاوردهای سال اخیر این سازمان بازدید کردند.


نظر شما :