تاپ خبر - آرشیو

اقدامات شاخص جهاد دانشگاهی مراکز، در سراسر کشور ارائه شود
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در بازدید از مجموعه سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:

اقدامات شاخص جهاد دانشگاهی مراکز، در سراسر کشور ارائه شود

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به ظرفیت بالای مجموعه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، انتظارات از این مجموعه را بالا دانست و گفت: امروز ضرورت‌ها در کشور ایجاب می‌کند که اقدامات شاخص واحدها که پایه و اساس آن به‌خوبی شکل گرفته تنها در یک مجموعه باقی نمانده و به سایر مراکز استانی تسری یابد و این خدمت رسانی تنها در تهران نباشد.

ادامه مطلب